Skip to main content

Szkolny Ośrodek Kariery

przy Zespole Szkół Technicznych w Radomiu

Szkolny Ośrodek Kariery
Targi Szkół Wyższych
Wystawa Interaktywna MÓZG
MÓZG 2017 - Brain 2017
MÓZG 2016 - Brain 2016
MÓZG 2015
MÓZG 2014
Tworzenie historii
SITA Learning System
Trzy sposoby uczenia
Muzyka a nauka
MindWave Mobile
Krzywa zapamiętywania
Gry edukacyjne
Relaksacja STONE
Mapa umysłu
Professor Why?
Inne
Wyniki testów
Galeria
Informacje o nas
Kontakt z nami
Mapa witryny
Logowanie uczestnika
Linki
Informacje dla maturzystó
Gra
Projekty
SITA Learning System

(Wkrótce zdjęcia ze stanowiska)

Film promocyjny www.sita.pl

Każdy człowiek co najmniej dwa razy w ciągu doby mimowolnie osiąga stan relaksu. Pierwszy raz – tuż po przebudzeniu, kiedy ze stanu snu powoli przechodzi w stan aktywności. Drugi raz – tuż przed zaśnięciem, gdy zmęczony całym dniem przestaje reagować na bodźce zewnętrzne i zasypia. W tych momentach człowiek jest już świadomy i już nie śpi lub jest jeszcze świadomy i jeszcze nie śpi – ma jednak zamknięte oczy.

Jak rozpoznać stan relaksu i czym on właściwie jest?

Stan relaksu to stal fizjologiczny, w którym:

* Występuje miarowy, spokojny oddech

* Serce pracuje rytmicznie

* Ciśnienie krwi jest stałe

* Wśród emitowanych fal mózgowych rejestrowanych przez elektroencefalograf przeważają fale alfa o częstotliwości około 7Hz

* Wszystkie mięsnie są rozluźnione

* Pojawia się uczucie wewnętrznego ciepła

* Psychika jest wolna od emocji

* Wyostrzają się zmysły, uświadamiamy sobie docieranie się większej ilości bodźców (informacji)

* Reakcja na bodźce zewnętrzne jest osłabiona

* Występuje wewnętrzny spokój

Znane są rożne inne metody osiągania stanu relaksu niewiązane z budzeniem i zasypianiem. Są osoby, które potrafią wielokrotnie w ciągu dnia osiągnąć ten stan i pozostawać w nim bez jakiejkolwiek zewnętrznej pomocy – siłą własnej woli. Jest to technika najtrudniejsza, która wymaga wieloletniego treningu, od trzech do pięciu lat.


Działanie urządzenia SITA opiera się na stwierdzonym w badaniach naukowych związku między samokontrolą oddechu a stanem relaksu człowieka. Urządzenie pokazuje oddech w postaci światła i dźwięku. Człowiek obserwując przez zamknięte powieki zapalające się i gasnące światło, a także słuchając pulsującego w tym samym rytmie dźwięku bio, podświadomie reguluje i wyrównuje częstotliwość własnego oddechu. Następuje sprzężenie zwrotne między oddechem a wrażeniami wzrokowymi i słuchowymi, czyli tzw. biofeedback. Sprzyja to osiąganiu stanu relaksu, w którym półkule mózgowe, lepiej niż w stanie aktywności, współpracują ze sobą. Tym samym wielokrotnie wzrasta zdolność mózgu do percepcji i zapamiętywania informacji.


Jak w przybliżeniu wygląda kurs językowy SITA? (procedura IZA P.)

Na początku należy nauczyć się osiągania stan relaksu. Podczas pierwszej próby pomaga w tym odsłuchanie instrukcji relaksu. Do każdej następnej próby potrzebne jest już tylko urządzenie. Jeśli stwierdzisz, że potrafisz osiągnąć stan relaksu w ciągu kilku minut, możesz przejść do nauki języka.


Efektywna nauka polega na przerabianiu określonymi fazami kolejnych lekcji:

Inicjacja – w stanie aktywności (trwa około 20 minut)

Ma na celu zapoznanie się z tematem lekcji. Należy odsłuchać jednorazowo tekst w obcym języku, dzięki temu poznajemy melodię i brzmienie języka. Następnie przeczytać na glos tłumaczenie tego tekstu w języku polskim. Pozwala to na zrozumienie czego będzie dotyczyć lekcja. Na koniec należy odsłuchać jeszcze raz nagrania z jednoczesnym śledzeniem tekstu w języku obcym. Dzięki temu łatwo skojarzyć słowa i zwroty z ich pisemna wersją.


Zapamiętywanie – w stanie relaksu (trwa około 40 minut)

Etapy:

1. Fragment muzyki relaksacyjnej.

2. Dialog w zwolnionym tempie.

3. Pierwsza część dialogu w zwykłym tempie.

4. Słownictwo do pierwszej części dialogu wraz z tłumaczeniem.

5. Druga część dialogu w zwykłym tempie.

6. Słownictwo do drugiej części dialogu wraz z tłumaczeniem.

7. Powtórzenie całości dialogu w zwykłym tempie.

8. Muzyka relaksacyjna.


Aktywizacja – w stanie aktywności (trwa około 30 minut)

Celem jest wypowiadanie na głos wszystkich zapamiętanych słów i zwrotów w języku obcym. Tylko głośne wypowiedzenie własnych myśli gwarantuje dostęp do zapamiętanych informacji.

Powtórzenie – w stanie relaksu (trwa około 40 minut)

Ma za zadanie utrwalenie materiału lekcji. Należy powtórzyć fazę zapamiętywania lekcji poprzedniej.